Je možné zaujať ženu krásnou vôňou? Vedeli ste, že ženy údajne milujú voňavých mužov?

Od prírody je nám daná spoločná túžba. Chceme sa páčiť. Každý z nás túži viac po tom, aby bol obľúbený a ideálne vnímaný aj v očiach opačného pohlavia aj ako zaujímavý a ešte lepšie aj ako príťažlivý. Po tomto túžime určite viac, ako po tom byť neobľúbený, nezaujímavý, nepríťažlivý. Ako sa k tomu ale dopracovať? Ako zabezpečiť, aby ženy vnímali mužov ako príťažlivých a naopak? Muži to možno môžu mať v niečom jednoduchšie. Vedia, že ženy sú tým nežnejším, krásnejším pohlavím a že vedia oveľa vnímavejšie a citlivejšie vnímať estetiku,…

40 plus
Read More